Integritate Institutionala

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern-OCPI Teleorman- pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:
-prin e-mail la adresa special creată: avertizari.tr@ancpi.ro;
-telefonic, la numărul 0247312210;
-prin intermediul serviciilor postale, la adresa : OCPI Teleorman, Alexandria, str. Independenței, nr.4bis- În atenția Comisiei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea , efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;
-personal, prin prezența la sediul OCPI Teleorman – cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail special creată

 

Model- Formular de avertizare in interes public

Persoana de contact integritate institutionala

Declaratia Presedintelui-Director General al ANCPI,privind politica anti-mita

Declaratia de aderare

Raport privind activitatea consilierului de etica 2023

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2020

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2021

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2023