Contact

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman      Harta localizare

Str. Confederatiei , Nr.2, Loc. Alexandria, jud. Teleorman

CUI/CIF 9764176

CONT RO75TREZ606501503X008687, deschis la Trezoreria Alexandria

Telefon: 0247/312210
Fax: 0247/326561

E-mail: tr@ancpi.ro

BCPI Alexandria       Harta localizare

Str. Confederatiei , Nr.2, Loc. Alexandria, jud. Teleorman

Telefon: 0247311710
Fax: 0247317955

E-mail: bcpi.alexandria@ancpi.ro

BCPI Videle    Harta localizare

Str. Republicii , Nr.2, Et. 1, Cod postal. 145300, Loc. Videle, jud. Teleorman

Telefon\ Fax: 0247/454299

E-mail: bcpi.videle@ancpi.ro

BCPI Zimnicea  Harta localizare

Str. Călugareni , Bl. 10B, Sc. D, Et. parter, cod postal: 145400, Loc. Zimnicea, jud. Teleorman

Telefon\Fax : 0247/366077

E-mail: bcpi.zimnicea@ancpi.ro

BRP Turnu Măgurele Harta localizare

Sediul Primariei, Str. Republicii ,nr.2, Demisol, cam 7, Loc. Turnu Măgurele, jud. Teleorman

Telefon\Fax : 0347/131005
E-mail: bcpi.alexandria@ancpi.ro

BRP Roșiori de Vede  Harta localizare

Curtea Primăriei, Str. Sf Teodor ,nr.1, Loc. Roșiori de Vede, jud. Teleorman

Telefon\Fax: 0347/130150
E-mail: bcpi.alexandria@ancpi.ro