Cereri și formulare tipizate

Anexe conform Ordinului 600/2023

 

[download] Anexa 1 Cerere pentru eliberarea copiilor după documentele aflate în arhiva biroului teritorial

[download] Anexa 5 Cerere de înscriere

[download] Anexa 6 Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare

[download] Anexa 7 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

[download] Anexa 8 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului

[download] Anexa 9 Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

[download] Anexa 10 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

[download] Anexa 11 Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

[download] Anexa 12 Cerere de informații

[download] Anexa 13 Cerere de recepție și înscriere

[download] Anexa 14 Declarație

[download] Anexa 15 Memoriu tehnic

[download] Anexa 16 Plan de amplasament și delimitare

[download] Anexa 17 Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

[download] Anexa 18 Releveu locuință plan parter/etaj

[download] Anexa 19 Foaia colectivă

[download] Anexa 20 Proces verbal de vecinătate

[download] Anexa 21 Convocare

[download] Anexa 22 Cerere anulare număr cadastral

[download] Anexa 23 Cerere privind solicitarea avizului de începere recepție a lucrării

[download] Anexa 26 Adeverință

[download] Anexa 27 Certificat pentru întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodărești precum și curtea și grădina

[download] Anexa 28 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate cu autorizație de construire

[download] Anexa 29 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire

[download] Anexa 30 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

Cereri diverse

[download] Formular de solicitare date GPS

[download] Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan

[download] Cerere pentru consultare documente din arhivă

[download] Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate

[download]  Cerere date diverse

Alte documente formulare tip: comunicare, dovada, comunicarea incheierii